example

example
pavyzdys statusas T sritis švietimas apibrėžtis Ugdymo metodas, kai daromas asmeninis poveikis auklėtinio veiklos ir elgesio motyvacijai. Ugdymo veikėjai tvarko savo gyvenimą taip, kad galėtų būti pavyzdžiu. Tada jie tampa idealu, prie kurio norima priartėti. Tokių pavyzdžių jaunuoliai paprastai ieško artimoje aplinkoje. Pavyzdžiai gali būti imami iš gamtos, tiesiogiai stebimos žmogaus veiklos ar elgesio. Pirmavaizdis – autentiškas kokių nors daiktų ar reiškinių pavyzdys. Judėjams ir krikščionims Dievas yra žmogaus pirmavaizdis, nes žmogus buvo sukurtas pagal Dievo paveikslą. Panteizme Dievas yra visatos pirmavaizdis. Žemaitės herojų pirmavaizdžiai (prototipai) yra kai kurie gyvi kaimo žmonės. Pirmavaizdis nesutampa su realybės vaizdu, bet jis yra pirmasis pradas realybei rastis, pirmasis pavyzdys, mokantis suprasti realybę. Idealizuotas pavyzdys yra susijęs su žmogaus asmeniu, kuris įkūnija idealą. Idealūs pavyzdžiai vienaip ar kitaip gerbiami, net garbinami. Tam sudaromos progos, rengiami minėjimai, sukaktys. Dabarties idealūs pavyzdžiai atrenkami iš valstybės vadovų, mokslininkų, menininkų, dvasininkų. Jie turi turėti visuotinį pripažinimą. Asmeninis pavyzdys pasirenkamas iš artimos žmonių aplinkos. Auklėtiniams jis būna mokytojas, tėvas, klasės vadovas ar kitas asmuo. Pedagogas, bendraudamas su auklėtiniais, kolegomis, siekia būti geru pavyzdžiu darbe. Asmeninis pavyzdys turi įtaigavimo galią. Įtaigavimas – vienos asmenybės kuriama santykių būdų sistema, kuri sukelia efektyvių minčių, jausmų ir veiksmų rezonansą kitoje asmenybėje ar žmonių grupėje. Vienas iš įtaigavimo šaltinių – pedagogo asmenybė. Pirmtako pavyzdys sukelia susidomėjimą kalbamuoju klausimu. Provaizdis – ko nors pirmykštės būklės vaizdas, teiktinas kaip pavyzdys to, kaip ankstesnėse stadijose atrodė tiesos, gėrio, teisingumo, grožio, sveikatos, technikos būklė siekiant lyginti ją su šia diena. Modelinis pavyzdys – padidintas ar sumažintas, išryškintas ar supaprastintas daiktų, reiškinių, įvykių ar ženklų vaizdas. Modelis daromas pagal originalą arba originalas pagal modelį. Iliustracinis pavyzdys – rodymas, kaip atlikti kokį nors veiksmą ar poelgį, paaiškinimas to, apie ką kalbėta. Jis būtinas fiziniam, darbiniam, doriniam, estetiniam auklėjimui. Kuo jaunesni auklėtiniai, tuo dažniau jiems šio metodo prisireikia. Paveikslo pavyzdys ypač veiksmingas doroviškai ir estetiškai auklėjant. Menas veikia jausmus. Meniniame paveiksle glūdi vertybės, kurių auklėtiniai dažnai nepajėgia suvokti. Pokalbis apie meninį paveikslą – puikus auklėjimo šaltinis. Projekto pavyzdys – tai kurios nors idėjos, minties, sumanymo galimas įgyvendinti žodinis ar grafinis vaizdas. Plano pavyzdys panašus į projektą. Projektas yra galimybių vaizdas, o planas suprantamas kaip praktiškas galimybių įgyvendinimo žodinis ar grafinis vaizdas. atitikmenys: angl. example vok. Vorbild rus. пример

Enciklopedinis edukologijos žodynas. 2007.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?
Synonyms:

Look at other dictionaries:

 • Example — Ex*am ple, n. [A later form for ensample, fr. L. exemplum, orig., what is taken out of a larger quantity, as a sample, from eximere to take out. See {Exempt}, and cf. {Ensample}, {Sample}.] 1. One or a portion taken to show the character or… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • .example — est un domaine de premier niveau réservé. Un domaine de premier niveau réservé est un domaine de premier niveau qui n’est pas destiné à être utilisé dans le système de nom de domaine (Domain Name System) d’Internet, mais qui est réservé à un… …   Wikipédia en Français

 • example — [eg zam′pəl, igzam′pəl; eg′zämpəl, igzämpəl] n. [ME < OFr example, essample < L exemplum, sample, example < eximere, to take out < ex , out + emere, to buy < IE base * em , to take > Lith imù] 1. something selected to show the… …   English World dictionary

 • .example — Введение 1999 Тип домена зарезервированный общий домен верхнего уровня Статус действующий Регистратор IANA Назначение для доменов, которые следует использовать в качестве при …   Википедия

 • example — ► NOUN 1) a thing characteristic of its kind or illustrating a general rule. 2) a person or thing regarded in terms of their fitness to be imitated. ● for example Cf. ↑for example ● make an example of Cf. ↑make an example of …   English terms dictionary

 • Example — may refer to:*Example (rapper), a British rapper *example.com and .example, domain names reserved for use in documentation as examples ee also*Exemplum, medieval collections of short stories to be told in sermons *Exemplar, a prototype or model… …   Wikipedia

 • example — UK US /ɪgˈzɑːmpl/ noun [C] ► something used to represent other things because it has all the main qualities or characteristics that they also have: as an example of how/what/why »Economists point to the auto industry as an example of how low… …   Financial and business terms

 • Example — Ex*am ple, v. t. [imp. & p. p. {Exampled}; p. pr. & vb. n. {Exampling}.] To set an example for; to give a precedent for; to exemplify; to give an instance of; to instance. [Obs.] I may example my digression by some mighty precedent. Shak. [1913… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • example — late 14c., partial re Latinization of earlier essample, asaumple (mid 13c.), from O.Fr. essemple sample, model, example, precedent, cautionary tale, from L. exemplum a sample, lit. that which is taken out, from eximere take out, remove (see… …   Etymology dictionary

 • example — I noun archetype, case, case in point, demonstration, documentum, exemplar, exemplification, exemplum, exponent, guide, ideal, illustration, instance, metaphor, model, norm, paradigm, pattern, point of comparison, representation, representative,… …   Law dictionary

 • example — 1 sample, specimen, instance, case, illustration Contrasted words: anomaly, *paradox 2 *model, exemplar, pattern, ideal, standard, beau ideal, mirror Analogous words: *paragon, apotheosis Contrasted words: precept, rule, *law …   New Dictionary of Synonyms

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”